nas

2000’Lİ YILLARDA, PSİKİYATRİST, PSİKOLOG, PEDAGOG, KİŞİSEL GELİŞİMCİ, EĞİTİMCİ VE İLAHİYATÇILARIN KATKILARIYLA OLUŞAN MÜZAKERELERDE, KUR’AN’IN NÜZUL SIRASINA GÖRE İNCELENMESİ VE ANLAŞILMASINA YÖNELİK ÇABALARIN NAÇİZANE ÜRÜNÜ; 24 SURE AÇIKLAMASI.

Şeytan ve vesvese konusu detay için şeytanvesvese


Bismillâhirrahmânirrahîm

1,2,3,4,5,6.De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

NAS SÜRESİ (114) ÜÇ TÜR VESVESE (drmavi, 2005)

1-De ki Ben insanların Rabbine sığınırım

2-İnsanların Melikine

3-İnsanların ilahına

4-O sinsi vesvesecinin şerrinden

5-O ki insanların sadr’larına vesveseler fısıldar

6-Gerek cinlerden gerek insanlardan olan

Felak süresinde ilk ayetlerde, varlığın Rabbi, Nas süresinde İnsanın Rabbi denmiştir.

Ayrıca ayetlerde insan kelimesi üç kez zikredilerek, ona değer verildiği gösterilmiş oluyor ve hem ona isabet edebilecek iç şerlere dikkat çekiliyor hem de insanın Rabbisiyle ilgili bağlantılı üç farklı yönüne işaret ediliyor.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

İnsanların Rabbi: İnsanı yaratan, nefis veren, maddi manevi yönleriyle (terbiye ederek) varlığa güzelce saf  hazır hale getiren. (Fıtrat hali. Varlık bilinci. Ene kendini bilir).

مَلِكِ النَّاسِ

İnsanların Meliki: İnsan varlığına başta akıl bütün melekeleri veren. (Akıl hali. Farkındalık. Ene Sahibini tanır)

إِلَهِ النَّاسِ

İnsanların İlahı: İnsanın ibadete yönelmesini sağlayan kalp hali. (Acz fakr hali. Ubudiyet. Ene Ma’bûdunu bulur)

İnsanın bu (Var olmayı arzulayan nefis, düşünen akıl, duygulanan kalp) üç yönünün ele alınması, aşağıda gelecek olan son derece çetin dış baskılar ve iç zorluklar konusunda onu hazırlamak ve uyarmak anlamına da gelebilir.

İçten ve dıştan gelen bütün olumsuz duygu ve düşüncelere karşı insan, benliğinde oluşturacağı bu üç yönlü bütünlükle güçlü olabilir. Allah’a sığınmakla da bu bütünlük içinde olursa gerçek sonucu elde etmeyi kolaylaştırabilir.

– Fıtratımızı-Nefsimizi O Rabbe yöneltmek

– Aklımızı O Rabbin marifetinde kullanmak.

– Kalbimizi O Rabbe açmak.

Felak suresinde nefis-ruhî hastalıklarının üç kaynağından ilki olan iç kaynak konusu, Nas süresinde başlı başına ele alınıyor görünmektedir.

Hannâs:

Gizlenip sinen sessizce ortaya çıkan, sinsice hareket eden anlamına gelir.

Bu kavram, Allah anıldığında sinen saklanan ve Allah’ın anılmadığı zamanlarda ortaya çıkıp insana vesvese vermek için yaklaşan şeytan için sıfat olarak kullanılmıştır.

Aynı deyim, insanın nefsindeki şehvet gibi bir sinen bir ortaya çıkan duygular için de kullanılmıştır (Yazır,10/188).

İnsan fıtratındaki sadelik ve saflıkla Rabbine, akıl ve düşüncesiyle Melikine, Kalp, duygu, ibadet ve davranışlarıyla İlahına yönelince, hem şeytan hem nefis hem de bunlar adına (sihir, nazar ve vesveseyle) hareket eden cin ve (Cinleşmiş şeytanlaşmış) ins çekilirler, etki güçleri kalmaz ve Rabbe sığınan insanlara asla zarar veremezler.

İnsanların zahiri ve sathi bakışla dış yüzlerinde gördükleri ve kendilerince anlamlandırdıkları her türlü acı veren dert hastalık felaket vb. zararlı görünen olumsuzlukların görünmeyen yüzlerinde, pek çok hikmetlerin bulunduğunu ilgili yazılarda açıklamaya çalıştık.

Vesvâs:

Vesvese üreten kaynağa, şeytana verilen mübalağa ismidir ya da insanın (Şeytanın arka bahçesi haline gelebilen) nefsinden (Nefsin kozmik arşivcisi ve sanal dürtücüsü bilinçaltından) gelen arzulara ve isteklere denir.

Vesvese yavaş ve gizli fısıltı demektir. Nefsin veya şeytanın insanın kalbine koyduğu hayrı olmayan seviyesiz hatıralara ve düşüncelere denmiştir”. (Yazır,10/187)

Nefis vesvesesini aynı zamanda, insanın dış ve iç etkenlerle bilinçaltına yığdığı duygu ve düşünce arşivinin, sık sık hayal monitorunda görüntülenmesi, insanın bunu tekrarla kendisine olumsuz baskı yapacak, sonuçta fiilayata dökecek hale getirmesi otomatikleştirmesi şeklinde de yorumlayabiliriz.

Ayetlerde vesvese şu şekillerde geçer:

Burada önemli bir tesbit yapılmalıdır. Vesvese üç ana alanda olur.

Kalp alanı ki, vicdan üstü sahada hisler duygular kurcalanır harekete geçirilir.

Zihin alanı ki bilinçaltı ve hayallerle bağlantıları uyandırılır canlandırılır beslenir.

Nefis alanı ki katalog ve arşivcisi bilinçaltı ve hayal tetiklenir iştah kabartılır. En güçlü merkezî çekim alanı olduğundan kalp ve aklı da peşinden sürükleyebilir yörüngesine alabilir. Sonuçta duyular özendirilir. Damla taşar planlar yapılır aksiyon başlar.

Bu üç alanda gözü olan üç de hasım düşman aktör vardır. Şeytan, Nefis ve Şeytanlaşmış nefsaniyeti azmış bozguncu insanlar.

1-Şeytan vesvesesi:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Şeytan, Ademle Havaya ayıp yerlerini göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz, size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi orada kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi” (7/20).

“Şeytan vesvese vererek: Ey Adem! dedi sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?”

Belki de şeytan, insan ruhundaki bir kısım duygulara tercüman oluyor, onları süslüyor, kendi amaçlarına uygun düşecek şekle sokarak sunuyordu.

Aslında şeytan insana tercüman olmaktaydı.

İnsan sonsuzluğu isteyen, melek gibi olağan üstü bir kısım özelliklere sahip olmayı asla yadsımayacak bir varlıktır çünkü. O kadar ki insanla nefisdaş olan İblis, adeta sınırsız merkezli ömür ve önü alınamaz limitsiz hız ve güç sahibi meleklerin bu hususiyetlerini muhtemelen kendinde vehmetmiş, açıkça uzunlar ötesi berzahı da kapsayan bir dünya ömrünü pazarlık yapar gibi Allah’tan talep de etmiştir. (Araf/14)

Ayrıca şeytan gizli amacını açıklamamıştır. Çünkü yasak meyvayı yediklerinde başlarına neyin geleceğini biliyordu ki ayet, “Ayıp yerlerini açmak için vesvese verdi” demektedir. Demek ki insan oğlunu baştan çıkaracak en kolay ve etkili hamle alanının yeme içmesi ve cinselliği olacağını en erken dönemde keşfetmişti İblis!

İkinci ayette şeytan vesvesesinde taktiğine yenilik eklemekte, adamına göre vesvese üretme maharetini sergilemektedir.

Melek olabilme, ebedi yaşam, yeme içme ve cinsellik sunumu burada yoktur; çünkü hem Adem’in dünyaya yönelik süresi belli geçici misyonunu kullanmalıydı hem de kadrajında Havva yoktu. Basit kaçacak yeme içmeyi ve karşılığı bulunmayan cinselliği gündeme getirmenin manası da yoktu, bunu denemenin etkisi olmayacaktı muhtemelen.

Doğrudan Adem’e verilen halifelik-yöneticilik-saltanat misyonunu kullanarak onun karşısına çıkmış, muhatabın durumuna göre akıl çelici, duyguları yönlendirici yaklaşım sergileyerek makam sevgisi damarından girerek sinsice planını uygulamıştı.

Şeytan insanın iç alemini çok iyi okuduğu gibi, sunacağı duygu ve düşüncelere en orijinal, süslü, albenisi olan, insanın iştahını kabartacak kılıflar ve maskeler geçirmekte de mahir bir usta gibidir.

Şeytan süper bir cilalanmış negatif duygu ve düşünce ceosu,  sanal-dijital-subliminal pazarlamacısı ve zevkler tüccarı sayılabilir.

Bu yaklaşımlardan sonra vesveseyi, insan benliğine nefsin derinliğine nüfûz edip onu mest edecek, nefsin haz damarlarını kabartıp iştahını açacak, seçilmiş en etkili kelime ve tonlarla bezenmiş bir “Göz, söz, ses ve nefes” yönelişi olarak anlamlandırabiliriz ki bu, uyuyan pek çok potansiyel negatif duygu ve düşüncenin tetiklenmesi anlamına gelmektedir.

Önceki surede geçen neffâsât kavramına, nefesle konuşanlar şeklinde anlam yüklemek de bu durumda mümkün olabilmektedir.

“Gizli-iç amaçlı ve planlı konuşmalar-fısıldaşmalar şeytandandır” (58/10).

Necvâ” gizli konuşma demektir.

Ayet bunu, şeytanın işi olan vesveseye benzetmektedir.

Çünkü iyi niyetle ve zorunlu olarak yapılanı bile çevre tarafından tedirginlikle karşılanır, insanlar üzerlerine alınırlar, sû-i zanda bulunabilirler.

Burada bir noktayı vurgulamak da gerekir.

Şeytanın yaptırım gücü sınırlıdır. Fakat nefsi baştan çıkarmaya yetebilecek sinsi aldatıcı son derece cazip ve güçlü vesvese verebilir. Ayet de buna işaret ediyor. İnsanın elini ayağını bağlayıp bir kötülüğü cebren işletemez ancak insanın, hayal aynasına yolladığı cazibeli görüntüleri nefsiyle sahiplenmesini ve bilinçaltına mal etmesini, sabırla beklemesini ve bıkmadan yeni taktikler üretmesini çok iyi bilir. Bu en lezzet aldığı şeydir! Kendince varlık sebebi ve yaşam felsefesi insanoğlunu kendine benzetmektir.

O, sadece buna yeminli ve kilitlidir. Onun işi budur. Secde etmek içinden gelmediği gibi, içini kin ve intikamla doldurduğu için, insana karşı elinden hiç bir iyilik yapma isteğine de yer yoktur. İçini kendiyle insan sayısınca kin ve intikamla doldurmuştur. Ötesinde nasıl ki insanlar antitank antivirüs antibiyotik antimikrobiyal vb. savunma ve koruma ürünleri elde ederler, şeytan ve ekipleri bunun tersine her insanda bulunan iyi hasletlere karşı adeta “antihayır” şer alternatifleri üretir dururlar.

Şeytana istediği ömür kısıtlanarak takdir edilmiştir. Aynı şekilde şeytana insana müdahale edebileceği alan ve güç de sınırlı olarak verilmiştir. Deyim yerindeyse o soyut bir varlık olarak insanın soyut alanlarında dolaşma beceri ve iznine sahiptir. O ve onun peşinden giden cin ve ins, tıpkı virüs bulaşması gibi hayal merkezi programlarımıza sirayet edebilirler. Nefsimizi kuşatma altına almayı bilinçaltımızı işgal ederek dizayn etmeyi planlarlar. Bazen nefis öyle bir hale gelir ki artık o şeytanın mukallidi olmuş ve öğrenmişlik içinde şeytanın yapmak istediğini otomatikman kendine yapar, başkalarına da pazarlar hale gelmiştir.

2-Nefis vesvesesi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

And olsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız”(Kaf/16).

Bu ayetle vesvesenin şeytan tarafından gerçekleştiği gibi, insanın kendi kendine de vesvese verir durumda olduğunu görüyoruz.

Buna genellikle iç konuşma (Nefsî kelam) veya iç telkin gibi isimler verilmektedir.

Bu bir inkar, günah ve kötülük planlama ve düşünme şeklinde olabileceği gibi, psikolojik rahatsızlıklara yol açabilecek kaygı, üzüntü, korku, öfke, hased, kin, kibir, düşmanlık ve intikam gibi duyguları içte besleme ve büyütme şeklinde de gerçekleşebilir.

Bu aynı zamanda, şeytanın insanda keşfettiği boşluklar olan; yeme içmelere, servet, koltuk veya cinsellik peşinde koşmalara yönelik her türlü iç duygulanma, hayal ve düşüncelere kapılma şeklinde de açıklanabilir.

Günümüzde en çok üzerinde durulan konulardan biri bilinçaltı yönetimidir.

Olumsuz açıdan düşünürsek, nefsin vesvesesi, insanın bilinçaltında kendi kendini olumsuza kurması olarak da yorumlanabilir.

Şüphesiz şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmelerini vahy (ilham) eder (vesvese verir) ler. (En’am/121)

Şeytan, kendisine uygun alan olarak gördüğü nefsin bilinçaltı belleğini ve hayal monitorunu sürekli kullanmaya çalışır. Vesvese arşivini sürekli kullanarak kişinin fantezi maceralarla kendi bilinçaltını kendisinin yapılandırması ve kendisini kurması ve rutinleşmesi yolunda çaba harcar.

Bilinçaltında depoladıklarımız, bilinçte düşünce fısıltılarına dönüşür.

En çok düşünülen hayal edilen şey, uygulamaya en yatkın olanıdır.

Çoğu bilinçaltı birikimlerimiz, şeytanın uydu yayını gibi israrla yaptığı görüntü duygu düşünce yayınlarının, nefsimizin hoşuna gitmesiyle üzerinde tekrarla durulması sonucu bilerek bilmeyerek kaydettiklerimizden zamanla tekrarla bilincimize mal ettiklerimizden oluşmaktadır.

(Kabir ve berzah yatkınların yatağıdır. Çok düşünen ve çok uygulayanların; ya bir otağı ya da batağı olarak temessül edecektir.)

Bilinçaltı görüntüleri duyguları tahrik edip düşünce de aynı cephede yerini alırsa, nefsani belli bir davranışa engel olmak artık imkansız hale gelir.

Bu davranışların otomatikleşmesi, vazgeçilmez olması, alışkanlıkla nefsin haz kaynağı haline dönüşmesi ise, insanın bir nefis-ruh hastalığına yakalandığı anlamına gelmektedir. Fıtratla gelen safi ruhi ihtiyaç ve gıdalar listesinin sıralaması değişmiş; nefsani renkte olanlar ilk üçe beşe ona yirmiye girmiş bulunmaktadır.

Bu sebeple insana daima güzel bakmayı, görmeyi, düşünmeyi böylece hayatından manevi lezzet almayı sağlayacak, olumlu telkinlerde bulunan iki arkadaşa; cin ve ins hastalık elemenlarına karşı hayrı fısıldayan en az iki can dosta ciddi ihtiyacı vardır.

Birisi zihnimize ışık sunan kitap arkadaşı diğeri güzel yüzlü, güzel sözlü, güzel hayatlı ve nefsimize güzellik empoze edecek ibadette ve hayırlarda mihmandarlık yapacak en az iki mürşid iman ve hizmet arkadaşı.

3-İns ve cin vesvesesi:

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

“İnsanların “Sadr” larına sürekli sinsice vesvese ileten cin ve insan şeytanının şerrinden…” Nas/5

Sadr: Bu deyimi inşirah süresinde işlemiş, bu kavramın geçtiği bütün ayetleri tarayarak elde ettiğimiz anlamları sıralamıştık.

Ve şu sonuca ulaşmıştık: Sadr, benlik, akıl, kalp, nefis, hafıza, bilinç, bilinçaltı, hayal; duygu ve düşünce, arzuların ve vesveselerin mekanı, ruhtaki bütün rahatsızlıkların menşei gibi, insanı bütün yönleriyle bütünlük içinde ifade eden çok kapsamlı bir kavramdır.

Bu da şeytan ve işbirlikçisi cin ve insanların vesvese operasyonları için önlerinde çok zengin ve geniş bir manevra alanlarının ve argümanlarının bulunduğu anlamına gelmektedir.

İnsanların sadrlarına vesvese vermek isteyen, bu şeytan okulundan mezun olmuş ins ve cin vesvese uzmanları, insanın Hak’dan en uzak en hassas bölgelerini ve zamanlarını seçeceklerdir.

Bu hem inkar ve günahlar açısından hem de nefis-ruh hastalıkları açısından böyle olabilir.

Şeytandan, insanlara yaklaşma derslerini iyi almış ve ustalaşmış bu ekipler, bir hafiye ve ajan gibi, muhatabını çok iyi analiz eder, keşiflerden sonra o “Sadr” kalesinin en zayıf tarafını belirler ve hücumlarını o noktaya teksif eder.

Sözgelimi, servet düşkünü olanları o duygularıyla, makam veya kadın peşinde koşanları o arzularıyla, şüpheci kafaları bu düşünceleriyle vurmaya çalışırlar.

Özellikle korku, sıkıntı, üzüntü, öfke, kin gibi duyguların kronik hale gelmesi ve insanın dengesinin bozulması için bilinçaltını ve zihin aynası hayali çok iyi kullanırlar.

Bilemiyoruz belki de kendi yapılarına uygun gördükleri sinir sistemini de bir şekilde etkileyebilirler. Kanda dolaşma rahatlığı içinde düşünce kargaşasına da hücre anarşisine de sebebiyet verebilirler.

İblis’in, o nuraniler meclisinde melekler içinde bulunmasına rağmen, meleklikten hiç bir nasip alamamış olmasına, aksine Adem  ve secde dendiğinde, güneş patlamaları gibi sinir öfke kin ve intikam nöbetleri geçirmesine bakılırsa, insanoğlunun sinir sistemleriyle oynamadaki istek ve kararlılıkla israrcı olmasına şaşmamak gerekir.

Çünkü insan bütünlüğü içinde bulunan her ünitede (Bozulmamış vicdan bunun dışında kalabilir) belli bir etki gücüne sahip olabilecekleri hususu, şimdiye kadar yaptığımız etütlerden anlaşılmıştır diyebiliriz.

“cin ve ins vesveseci” deyimi ilginç bir uyarıyı hatırlatmaktadır. Cinlerin etki gücüne hatta varlığına inanmayan insanlar bile, kötü duygu ve düşünceye sahip kimi insanların masum insanların psikolojisini bozabileceklerini kuşkusuz kabul ederler. Beyin yıkama, hipnoz, uyuşturucu kullandırma gibi realiteler vardır. Kötülüğe ve suça kurulmuş terörist olarak nitelenen katliamcı birey ve örgütler bazen gündem olur. Bir de ülkelerin derin yönetimlerinden ve yöntemlerinden bahisler açılır, kitaplar yazılır.

Aynı şekilde bir çocuğun kişilik bozukluğuna yol açacak bir travma yaşaması, yetişkinlerin eş sebebiyle depresyona girmeleri, sokaktaki birinin hile ve entrikalarla deneyimsiz insanları suiistimal edip psikolojik hasta haline getirmesi yaşanan şeyler olarak görülür.

Bu tarz çevresine kötülük üreten insanları ayet, adeta insanlaşmış birer cin ve şeytan olarak takdim etmekle, olaylara geniş açıdan ve detaylı bakmamız gerektiği dersini de vermekte, hassasiyete davet etmektedir.

“Bir cin geldi çarptı bu insanı bu hale getirdi!” şeklindeki yaklaşım ne kadar sıra dışı ve garip karşılanırsa, şeytan ruhlu cin fikirli kişilerin; ailedeki, okuldaki, arkadaş ve dost çevresindeki nihayet toplumdaki fertlerden birinin ruh dünyasında, en az o cin kadar yaralar açmayacağını düşünmek de bir o kadar yanlış olacaktır.

Toplum psikolojisi açısından bakılırsa, vesvas kişilikler ve heyetler, gruplar ve ideolojik yapılar, sinsi planlar medyatik sloganlar ve derin kumpaslarla, o karanlık ruhlar, kitleleri cin gibi adeta büyülerler, nice masumları ve kitleleri cin çarpmışa döndürmek isterler.

Güncel bir kavramla, çeşitli yöntemlerle, fert ve kitle psikolojik yapısında deformasyona ve yönlendirmeye yol açabilecek evrensel ve lokal “Algı operasyonları” da yorumlarımıza dahil edilebilir.

İslam dünyasındaki ülkeler, ülkeler içindeki kesimler arasındaki kargaşa çatışma kalkışma planları ve dönüştürmeler, vesveseye itikadî ve psikolojik olduğu kadar sosyolojik, politik, ideolojik hatta ekonomik anlamlar yüklenmesine de imkan tanımaktadır.

Böylece her iki sure başındaki; insana, bütün varlıkların şerrinden, dokunduracakları zararlardan Allah’a sığınması tavsiyesinin önemi daha iyi anlaşılmış olmaktadır.

Kuşkusuz Allah’ın her koruması ve yardımı, insanın nefsine biçim vermesine ve eylemlerde bulunmasına bağlı olarak tecelli eder.

“Şüphesiz ki, bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah, muamelesini, onların durumunu değiştirmez.”Rad/11

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm/39

Nâs suresini okuyanlar, ayetlerde geçen 10 “sin” harfindeki vurguları hassasiyetle dinlerse; “sss” “sss” sesleriyle vesvesecilerin sinsi sinsi nefesleriyle nefislerde estirmek istedikleri heves vesveselerinin sisli fısıltılı seslenişlerini hissederler.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s