cepdersdinçalışmaları

12.SINIF ÜNİTE VE KONULAR Eylül 2018

11.SINIF ÜNİTE VE KONULAR
10.SINIF ÜNİTE VE KONULAR

9.SINIF ÜNİTE VE KONULAR


YENİ ÇALIŞMA: YENİ ÜNİTE SLAYT ÇALIŞMALARI 17.05.2018

cepdersdin çalışmaları ÖĞRENCİ AYET ANALİZLERİ 11.SINIF TDB
10.SINIF 1.ÜNİTE: ALLAH’IN VARLIĞININ KANITLARI

11.SINIF 1.ÜNİTE: KADER VE İRADE

12.SINIF 1.ÜNİTE: ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞ KANITLARI

YENİ ÇALIŞMA: ÖĞRENCİLERLE AYET ANALİZLERİ 11.05.2018

Genç dimağları Allah ayetleriyle buluşturmalı. Bazen ilahiyatçılar bazen muallimler sadece onlara sormalı, bir kenara çekilip, hayata kendi pencerelerinden bakan öğrencileri o ilahi kelamla buluşturmaya çalışmalı. Bazen onları ve yorumlarını dinlemeli. Gerektiği yerde rehberlik yapmalı.

9 Nisan itibariyle sınıflarda, ders kitaplarındaki konularda geçen ayetler üzerinde, başlanan bu uygulamanın öğrenciler tarafından benimsendiği farklı bir coşku ile katılımın sağlandığı gözlenmiştir.

Önemlisi 18 sınıfta 30 civarı öğrencilerin, ayete yoğunlaşan farklı cevval beyinlerin, ayetlerin anlaşılmasında ve güncel yorumlanmasında imrendirecek bir heyecanla düşünmeye başladıkları, görüşlerini yarışırcasına dile getirdikleri ve yeni orijinal pencereler açtıkları hayranlıkla izlenmiştir.

Demek ki “SUSUN!” yerine “SİZ DE KONUŞUN!” denmesini beklemişler!!!

Sınıfça Kur’an’ın keşfi adına yapılan bu zihni seyahat ve kendi düşünceleriyle Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması çabası, öğrencilerde ciddiyet ve samimiyetle Kur’an’ın fıtrî, yalın ve âsûde iklimine yönelişin kıvılcımı olabilir ve olmuştur.

Sözlü olarak “Bu ayet bize hangi mesajları veriyor?” şeklinde bir soru ile genç dimağları tetiklemeniz yeterli. Bir de performans notu olarak 2×100 sözlü notu “Askıda kahve” gibi sizin olacak demeniz!.. 🙂 Uygun sonuç verecekse tebrikleriniz numaralarını not etmeniz. Bir de katılamayanları yüreklendirmeniz…

10’uncu sınıflar bu konuda hayran bırakacak sorular, yeni yorum ve düşünceler üretmekte başı çekmekteler.

Dahası sizin göremediğiniz düşünemediğiniz yeni farklı cümlelerle o ayeti nasıl güncel felsefî ve ahlakî bakışla anlaşılır hale getirdiklerini, kavramlar türettiklerini müşahede edeceksiniz. O kadar ki ders çıkışı aklınızda kalanları cümleler halinde özetle not etmenin tatlı telaşına düştüğünüzü de fark edeceksiniz.

Kitap getirenler önlerindeki kitaptan, ayetteki kavramları incelemeye yoğunlaşıyor ifade etme yarışına giriyorlar. İsterseniz seçtiğiniz ayetleri tahtaya yazabilir oradan etüd edebilirsiniz. Akıllı tahtalarınız aktif ise slayt şeklinde hazırlayacağınız bu ÖĞRENCİ AYET ANALİZLERİ çok şey kazandıracaktır diye düşünmekteyiz. Yeni yorum getirenleri tebrik etmeyi hatta orijinal düşüncelerini o anda not defterinize kaydetmeyi ihmal etmemelisiniz.

Bir deneyin zümrelerinizde tartışın seminerlerinizi evinize taşıyın hazırlanın, yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ders kitaplarınızı ünite ünite tarayın, ayetleri belirleyin! Tefsirlere bakın. Öğrenci görüşlerinden sonra farklı açıklamaları özetle onlara iletin.

Bir aylık bu çalışma sonucu sınav sorularına aşağıdaki şekliyle yansıtılmış ve ilk denemede 80-85 not ortalaması bir başarıyı getirmiştir.

Öğrencilerin sınıftaki bu Ayet analiz performansları olmasaydı, gözlerinde dillerinde yüzlerinden okunan o coşkularıyla, öğretmenlerine bu duyguyu geçirmeselerdi bu yazıların yazılması ihtimali söz konusu olamazdı. Lillahil-hamd.

Önemli bir teklif: Ders bitiminde öğrencilerinize Sure ismi ve ayet numarası vererek, gelecek hafta şu ik-üç ayetin analizini yapacağız uyarınız da, öğrencideki farklılığı fark etmenize vesile olacaktır. Siz aslında konudaki vermek istediğiniz mesajı Kur’an gibi zihinlerde kalplerde ve hayatta ebedileştirmiş olacaksınız.

11’inci sınıf seçmeli Temel Dini Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavdan:

Derste önce 11/1 numaralı tablonun gösterilerek öğrencinin görüş ve yorumlarının alınması, tahtanın diğer bölümüne kavramlar şekilde not edilmesi sonrasında da 11/2 numaralı tablo üzerinden devam edilmesi tavsiye edilebilir. Öğretmenlerin konu ile ilgili farklı ayet tefsirlerinden yorumlardan yararlanması faydalı olabilir.
Bir iki denemeden sonra öğrenci, sizin araştırmalarınızla eklediğiniz bilgi ve yorumlara isabet kaydedebilmek ve numarasını performans defterinize kaydettirebilmek için daha bir şevk ve gayret gösterecektir.


1 “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir.” (Hucurat/11)
Yukarıdaki ayette hangi olumsuz kötü davranışlara vurgu yapılmaktadır? Birer cümleyle belirtiniz.

(Öğrenci)
1- Gıybet, dalga geçmek alay küçümsemek küçük görmek lakap takma ad takmak kötü sıfatlar yanlıştır. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın.

2-Karşındaki kimseye karşı ön yargılı olma. Kimseyi ayıplama.
Bunlara tövbe edilmez yapılırsa daha günahtır.

(Öğretmen)
Ayet inanan insanları, müslümanlara yakışmayan davranışlar konusunda uyarıyor sanki tertemiz giyinmişsin çamura bulaşma demek istiyor.
Ayet çoğula hitap ifadesiyle, bu gibi olumsuz davranışların bireysel olmaktan çıkıp, kapsamının genişleyebileceğine büyük zarara yol açabileceğine dikkat çekmiş oluyor.
Ayet iç farkındalığa dikkat çekerek eleştiri bakışını muhataptan insanın nefsine çeviriyor. Bu sıfatları kondurduğun iman kardeşlerinin bunlara layık olduğundan emin misin özeliştirisine, öte yandan da kendine bak sen çok mu temizsin muhasebesine yönlendiriyor.
Ayet kendini ayıplama derken, vücudunun bir parçası olan din kardeşini ayıplamış oluyorsun demek istiyor. Yazır’ın değindiği gibi bireyin birini ayıplaması ve zarar vermesi, toplum homojenliği içinde topluma zarar anlamına geliyor.

2 “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurat/2
Yukarıdaki ayette hangi olumsuz kötü davranışlara vurgu yapılmaktadır? Birer cümleyle belirtiniz.

(Öğrenci)
1-İnsanların özeline girmeyin, kusur ve mahremiyetini araştırmayın.

2-Yanlışın büyüklüğü ve etkisi fark edilmeli. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın.

(Öğretmen) (Aşağıdaki açıklama sınıfta öğrencilerle yapılan etüd ve analizde ilk kez ortaya çıkan bir değerlendirme şeklidir)
a-Düşünce planında olumsuz tutum: “Zan”
kavramı öğrenciye açıklandı.
Birisi hakkında olumlu ya da olumsuz düşünme, tahminde bulunma, fikir yürütme hakkında bir kanaat oluşturma, “Galiba!” kelimesinde anlamını bulan şüphe ile bir hüküm ve ön yargı sahibi olma.
Kur’an, “Hakkında kesin bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Göz kulak kalp sorumlu olur” der. İsra/36
Sû-i zan hüsn-ü zan. zannın iyisi ve kötüsü var.
Düşünce planı günah alanı değil. Yaradana göre düşünce suç ve günah değil. Ne var ki eylem planına yakın olduğu oranda negatif davranış riski artıyor, kirlenme organlara sirayet edebilir demektir. Bu yüzden bir antibiyotik veya antikor gibi hüsn-ü zanna dönüş yaparak o Sû-i zan virüs isyanı bastırılmalı.

b-Eylem planında olumsuz tutum: Düşünce tavasında pişen bilgiler, varidat iki şekilde vücud buluyor, iki kanala dökülüyor ayete göre. Birisi gözde kusur araştırma şeklinde. Diğeri dilde ölü etine denk gıybet şeklinde tezahür ediyor.
Önce kötü zanneder hatta kötü diye kabullenir sonra doğru mu acaba diye kötülüğe kanıt araştırmaya başlar. Doğruluğunun kanıtlanmasını beklemeden duramaz zannını çevresine ilan eder yaymaya başlar. Bu teşebbüs iftiraya da kapı açar.

c-İlan planında olumsuz tutum: Basit bir hayali zan ve tahminle başlayan bu süreçte, doğruluğunun kanıtlanmasını beklemeden, zannını çevresiyle paylaşır, ilan eder, yaymaya başlar. Bu teşebbüs iftiraya da kapı açabilir. Aileyi hatta toplumu rahatsız edebilir.

3 “De ki: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer/53)
“Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara/222)
İki ayet insana bakan yönüyle neyi anlatıyor. Allah’a bakan yönüyle neyi anlatıyor. Birer cümleyle belirtiniz.
1-İnsan tövbe ile kötülükden temizlenmeli.
2-Allah tövbe ile her günahı siler.

4 “…Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve Resul’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.” Nisa/59
Ayet güzel ahlak ve hayırlı ve yararlı iş yapmanın yolunu ve iki kaynağı gösteriyor. “Güzel ahlaklı olmayı nereden kimden öğrenelim?” sorusunun da cevabı olacak bu iki ana kaynak nedir?
1-Güzel ahlak kaynağı Kur’an’dır
2-Güzel ahlak kaynağı Peygamberimizdir.

LİSE CEPDERS  9, 10, 11, 12 … 2014-2015’e HAZIRLIK

Öğrenci! Ya kitap taşıyacak hazırlanacak oradan takip edeceksin!

Ya evinde konulara bakacak notlar tutacak sınıfta paylaşacaksın!

Ya da kitabı cebine yükleyip derste oradan takip edeceksin 🙂

01.06.2014

Önümüzdeki sene HER DERSTE ilk kez cep-android (TABLET ve AKILLI TAHTA) dersini bu site üzerinden deneyeceğiz.

Her gün belki de saat saat konulara eklemeler düzeltmeler düzenlemeler yapılabilecek.

Ders esnasında ortaya çıkacak soruları özellikli yorumları anında kaydetme şansımız olabilecek.

Hazırlanan buradaki cümleler değerlendirmeler ileride ders saatlerinde düzeltme ve eklemelerle zenginleşecek.

Zaten keratalar ders boyu cep telefonuyla oynuyorlar.

Oynatalım bakalım gençlerimizi bir de böylesine….

Bir kaç da sınav sorusu diye test örneği koyarsak….

Tıklama rekoru bile kırar bunlar…

Bizim gençlerimiz onlar….

Bu çalışma doğrudan internet bağlantısı ile sınıfta online olarak takip edilebilecek.

Ya da internetsiz doğrudan cebe yüklenecek programla aynı sayfalar takip edilebilecek.

Bu çalışmalar word sayfası halinde (mesela şarj kablosuyla usb bağlantısı şeklinde ya da bluetooth ile) ilgili ve gönüllü öğrencilerin telefonuna aktarılabilir, diğerlerinin onlardan alması tavsiye edilebilir.

Okunması için de google play’dan “OliveOffice Premium” ya da benzeri program yüklenir. İnternete bağlı olmasa bile herkes öğretmenle birlikte elindeki telefondan dersi takip edebilir.

Yükleyenlere derste takip edenlere konularla ilgili bilgi ve yorum ekleyenlere performans ya da kanaat notu takdir edilebilir.

NOT: AŞAĞIDAKİ DÜZENLEME, DERS KİTABININ TAMAMI ÖZETLENEREK SÜZÜLEREK DÜZENLENEREK YENİ CÜMLELER VE YORUMLAR EKLENEREK SÜRMEKTEDİR.

MEB 2014-1015 ders kitaplarını yayımladığında güncelleme yapılacaktır.

drmavi@mynet.com adresine öneri uyarı eleştiri bilgi ve link paylaşımı yapılabilir

MOR RENKLİ KAVRAMLAR öğrenciyi bilgilenmeye düşünmeye ve yorumlamaya teşvik amaçlı ve sınav sorusu olabilecek ve tahtaya yazılabilecek kavramlar… (Sınavlarda 10 soru test 10 soru kısa cevaplı klasik tarz planlamaktayız)

*** DEĞERLENDİRME*** YEŞİL RENKLİ BAŞLIKLAR Yıllarca öğrencilerden en çok gelen ya da güncel olarak ortaya çıkan ve inanca şüphe düşürücü konu ve sorular üzerine özel çalışma bahisler açılabilir

MAVİ RENKLİ LİNKLER  konuların detaylarını ve şüphe ve tereddüt giderici açıklamasını öğrenmek isteyenler için gerekli bilgilerin bulunduğu yazılar referans verilebilir

***DİNİ KONULARDA DÖRT SİTE ADRESİ***

http://hikmet.net/

http://www.sorularlaislamiyet.com/

https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f#.U7dOFJR_s6w

http://www.ahmetsahin.org/default.asp

Her okulda ve sınıflarda farklı öğrenci profili sebebiyle derslerin sunumu da doğal olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple standart bir genel özet sunum ve detaylı değerlendirmeli alternatif sunumlar uygulanabilir

1.DÖNEM 1.SINAV

KONULARI SORULARI

1.ÜNİTE ÖZET SUNUM

MEB, PDF ders kitaplarını yayınlayınca eklenecektir

NOT: BU özet sunumlar ALTERNATİF “B PLANI” demektir. Teknolojinin iş görmediği ya da okulun-sınıfın müsait olmadığı durumlarda, tv sunucuları gibi 🙂 elinizde güzel bir karton üzerine (A4 yarısı ebadında) yapıştırılmış ÜNİTE SUNUMU zaten hazır bulunacaktır. “CEPDERS” sayfaları da ilgi derecesine göre referans olarak işlev görebilecektir. Lise 4 sınıfın 7’şer ünite “Özet sunum” sayfaları ve 4 sınıfın 4 “ANA CEPDERS SAYFASI” en son şekle bürününce, fotokopi yapılabilecek şekilde download için yüklenecektir. Kısmet olursa bir sene sonraki güncellemelerle yeniden download hazırlanabilecektir inşallah.

NOT: Sınıfta cep telefonlarının dersi takipte kullanılmasını sağlamak için bir performans ve kanaat notunun bu yolla verileceği uyarısı yapılabilir ve ders esnasında takip yapılarak gerçekten ilgilenenlerin numaraları not defterine kaydedilebilir. Konularla ilgili ayet Hadis önemli bilgi ve yorum kaydı yaptıranlar özenle not edilebilir. Ders takibi dışında telefon kullanımına izin verilmediği uyarısı yapılabilir.

BİR ÖNERİ: İlk derste öğrenciye bunun bir deneme uygulaması olduğu ciddiyetle vurgulanır. İlgi olmaması ya da kötüye kullanilması durumunda devam etmeyeceği belirtilebilir.

1.ÜNİTE ÖZET DENEME SUNUMU

TAMAMI http://dindersi.wordpress.com/9cepders/ 9/1 – 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN
  1. İnsanın Evrendeki Konumu

Evrenin ve İnsanın yaratılışının iki temel amacı

1.Allah’a bakan yönü: Allah hazinelerinin isimlerinin güzelliklerinin numunelerini modellerini, farklı şekillerde görmek ve insana göstermek için birer ayna olarak yarattı.

— 2.İnsana bakan yönü: İnsan, kainattaki ve kendindeki Allah’ın güzelliklerini takdir etsin ve sonsuz cennet yolunda, geçici bir misafirhane konaklama ve imtihan yeri olarak değerlendirsin diye yarattı.

AYET: Kainatı ve insanı Allah’a KULLUK -İBADET yapması için yarattı (Zariyat/56)

AYET: İnsanı  kim daha güzel davranışlarda bulunacak diye İMTİHAN ETMEK için yarattı (Mülk/2)

AYET:  “O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi SINAMAK için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır…” (En’âm suresi/165)

AYET: Boş yere ABES anlamsız yaratıldığınızı (Müminün/115) ve BAŞIBOŞ sınırsız özgürlük içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz (Kıyame/36) (Sa’d/27)

AYET: İnsanları süzdü içinden en SAF ve ÖRNEK NEBİLERİ çıkardı KİTAPLARLA gönderdi. Medeniyetler kuran insanlığa ahlak öğreten örnek model Peygamberlerin varisleri olarak da büyük zatlar gönderdi.

  1. İnsanın Doğası ve Din

— 1- İnsanın MADDİ ihtiyaçları gibi MANEVİ ihtiyaçları var.

— 2-Sonlu insanda SONSUZLUK DUYGUSU nereden kimden gelmiştir. Doymak bilmeyen duygular neden verilmiştir?

— 3-İnsanın doğasında FITRATINDA YARATILIŞINDA İNANMA ve SIĞINMA İHTİYACI vardır.İnançsız toplum yoktur.                      Hadis:“Her doğan mutlaka İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne-babası onu yahûdi, hristiyan ve mecûsî yapar”

— 4- Aciz ve fakiriz. Aklımızı ve gücümüzü aşan şeyler var. Ve korkularımız acılarımız, ihtiyaç ve isteklerimiz var. Kimden istenecek kim karşılar?

İNSANIN ANLAMI ÖNEMİ

— 1-İnsan EVRENİN ÖZÜ ÖZETİ ve VARLIKLARIN SULTANI’dır.

— 2- insanı GÜZEL İSİMLERİNİN en güzel AYNASI

— 3-Ayet: İnsanı AHSEN-İ TAKVİM suretinde yarattık

— 4-Ayet:  insanı EŞREF-İ MAHLUKAT olarak yarattı

— 5-Ayet: insanı şekillendirdi şeklini en güzel yaptı AKIL ÖZGÜR İRADE verdi duyularla duygularla donattı

— 6–Ayet: İnsanı yeryüzünün HALİFESİ yaptı bilgiler yükledi

  1. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

-Din insanın dünya hayatına ANLAM KIYMET ve YÖN kazandırır

-Din insanı KÖTÜLÜKLERDEN uzak tutar İYİLİKLERE yönlendirir.

-İnsana GÜZEL AHLAK topluma HUZUR kazandırır.

-Din insanın ölüm ve sonrasını AYDINLATIR

-Din insanı CENNETLE MÜJDELER ve CEHENNEMLE uyarır

– Din insanın HAYATININ HER BÖLÜMÜNDE YER ALIR. Mimariden Edebiyata Musikiden Günlük konuşmalara, ilişkilerinden ekonomisi

ne Örf ve adetlerine kadar. Doğum, sünnet, askerlik, evlilik, bayram, ölüm…vb.

-EVRENİ İNSANI İNCELEME ve BİLİMSEL GELİŞMELERE TEŞVİK vardır

AYET: “Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapa- rak karışıklık çıkarmayın.” (Hud/85)

AYET: “Mallarınızı aranızda (Çalma kumar rüşvet gibi) haksız yollarla yemeyin, hakimlere de rüşvet vermeyin” (Bakara/188)

SONUÇ: Kur’an-Din insanın dünyada Ahlaklı erdemli sağlıklı varlıklı ve mutlu olarak yaşamasını da SONSUZ CENNET hayatını kazanmasını da sağlar.

  1. İnanmanın Çeşitleri 4.1. Tek Tanrıcılık (Monoteizm)

Tek tanrıcılık inancı Yaratıcı’nın, bir olduğu, eşi ve benzerinin bulunmadığı inancına dayanır. İslam dininde “tek tanrıcılık” ifadesi yerine “TEVHİD” kelimesi kullanılır.

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler insanlara tevhit inancını öğretmişlerdir.

İHLAS suresinde, “De ki: O Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir (Her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.). Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir.). Kendisi de doğurmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir.).”

  1. 2. Çok Tanrıcılık (Politeizm)

Hindistan’da yaygın olan Hinduizm, Japonya’da yaygın olan Şintoizm çok tanrıcı dinlerdir.

İslam inancı açısından çok tanrıcılık asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Kur’an bunu ŞİRK yani Allah’a ortak koşmak, ondan başka tanrı edinmek olarak nitelendirir. Şirkten kaçınılmasını ister. “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar.

AYET: “Allah ile beraber hiçbir tanrı yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı

  1. 3. Tanrıtanımazlık (Ateizm)

Ateizm; Tanrı’ya inanmamak, onun varlığını kabul etmemek demektir. Ateizm sadece Tanrı’yı değil bütün manevi varlıkları ve diğer metafizik inançları da reddeder. Manevi varlıklar, cennet, cehennem, ahiret vb. ilahî dinlerin temeli olduğu için ateizmin ve ateistlerin bunları kabul etmesi de söz konusu değildir.

Ateizmi savunan düşünürler, Tanrı’nın varlığı konusunda ileri sürülen delillerin doğruluğunun test edilemediğini, sınanamadığını belirtirler. Dolayısıyla varlığı kanıtlanamadığı için Tanrı’nın olmadığını iddia ederler. Ona inanmanın mantıksız olduğunu savunurlar.

DEİZM:  ise, tanrı tanımazlığın farklı bir ifade şeklidir. Tanrı tanıyor görünüp onu emekliye ayıran hiç bir işe karıştırmayan insanı onun tahtına oturtan bir anlayıştır. Ve de Peygamberleri Kutsal kitapları ahlaki sınırlamaları kabul etmeyen…

Allah’ın varlığının geniş kanıtları Bakınız 10cepders

http://dindersi.wordpress.com/10cepders/

SATANİZM: Satanizm özelde Hıristiyanlığa karşı çıkan, genelde bütün ilahî dinleri reddeden zararlı bir akımdır. Satanistler kötülüğü kutsal kabul eder, şeytana tapar, onu yüceltirler. İnsanı sürekli kötülük yapmaya, günah işlemeye yöneltirler. Ayinlerinde canlılara işkence etmekten, hayvanları ve insanları öldürmekten çekinmezler. Savundukları batıl inançlar, işledikleri günah ve kötülüklerle toplumsal huzur ve güven ortamına zarar verirler. İlahî dinlere olan bağlılığı azaltmak, hatta ortadan kaldırmak isterler.Bu gibi nedenlerle de satanizmden, satanistlerden uzak durmak, onların tuzaklarına karşı uyanık olmak gerekir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “Ey âdemoğulları!… Şeytana tapmayın, çünkü sizin apaçık bir düşmanınızdır.” buyurarak bizleri bu konuda açıkça uyarmaktadır.İslam’a göre şeytan Allah’ın emirlerine karşı gelmiş, kibirlenmiş, kendini büyük görerek isyan etmiştir. Böylece o kâfirlerden olmuştur. Allah’ın huzurundan kovulmuş, insanları kötülüklere, bozgunculuk ve inkârcılığa yönlendirmek için ant içmiştir. Her Müslüman bu gerçeğin bilincinde olmalı, şeytanın kötülüklerinden kaçınmalıdır. Yüce Allah “O, size ancak kötülüğü, çirkini… emreder” buyurarak bizlere bu konuda öğüt verir.
ALLAHIN BİRLİĞİ 1 Ayet “Allahtan başka ilahlar olsaydı yerde gökte düzen bozulurdu” Enbiya/222 Varlıktaki aynı yapılar, birlik, tek ayhı yapı, düzen ve işleyiş tek planlayıcıyı düzen koyucuyu gösterir.

3 Bir iş e yönetim bir ele verilirse daha kolay olur. Çok el akrışsa karıştırır.

100 askerin komutasını bir subaya vermek 10 askerin yönetimini iki komutana vermekten daha kolaydır. Yeryüzündeki su damlacıklarında cam parçalarında parıldayan ışıkları bir tek güneşe vermezsek her bir cam ı ve suyu başlı başına bir ışık kaynağı-güneş kabul etmek zorunda kalırız. Tek Allah’ı kabul etmeyenler binler tanrı çıkarmış olur.

PYLAYLİST LİSE DİN KÜLTÜRÜ ÜNİTELERİ TAMAMI
(Fon müzikli ve Sesli anlatımla)
 
(9.Sınıf enstürümantal)

Reklamlar