cepdersdinçalışma2020-2021 eğitim öğretim yılında okutulacak BİLGİ KURAMI üzerine çalışma sayfası >> bilgikuramı

DİN-BİLİM-KUR’AN-MUCİZE BİLGİ KURAMI Din Kültürü 2020-2021 cepdersdin

BİLGİ KURAMI Din Kültürü 2020-2021 cepdersdinVARLIĞA ÜÇ BAKIŞ Bilgi Kuramı Din Kültürü cepdersdin 2019-2020


DİRİLİŞE DÖRT BAKIŞ Bilgi Kuramı Din Kültürü cepdersdin 2019-2020

10-11-12 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Temel Dini Bilgiler-1-2
BÜTÜN ÜNİTELER 2018-19
>> https://kurannuru.wordpress.com/cepdersdinunite2018-19/

2018-2019 ÜNİTE KAPAK SAYFASI ÇALIŞMALARI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10-11-12.SINIFLAR
TEMEL DİNİ BİLGİLER-1-2
>> deiz-ateizm

>> KADINA ŞİDDET

>> REENKARNASYON

>> KÖTÜLÜK PROBLEMİ


>> HİGGS BOZONU >> higgsbozonu/

DEİZM. YARATICI EVREN VE İNSANLA UĞRAŞMAZ, PEYGAMBER VAHİY YOK İDDİASI
HACCIN FARZ VE VACİPLERİ YAPILIŞI

REENKARNASYON NEDEN GERÇEK OLAMAZYARATILIŞ VE AHLAK. AYNALAR. İNSAN AYNASI.

ARAPÇA KÖKENLİ BİLİNEMEZ KAVRAMLARI ÇÖZME TEKNİĞİCENNETTE YAŞAM VE USANMAK – ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SORU YORUM-3 Ekim 2018


KUR’AN VE BİLİM Damgalı TAŞ-Akıllı mermi EXACTO Ekim 2018


SİMÜLASYON EVREN – ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SORU YORUM-2 Ekim 2018ÖĞRENCİ BEZDİM dedi ÖĞRETMEN BEZENDİM DE dedi – ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SORU YORUM-1 28 EYLÜL 2018

AKILLI TAHTAYA ALTERNATİF ÇALIŞMA. KİTAP ÖZET SUNUM. KASIM 2018
Elektrik kesilebilir, arıza virüs olabilir. Öğrenciye göre tercih konusu olabilir.
Kitaptan sunum için özet gerekebilir. Uygun gören, kopyala yapıştırla ortadan kesilebilecek ölçülü bir A4 word çıktısı elde edebilir. 10 punto calibri tek yaprak.

11.SINIF 2.ÜNİTE KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED   

      —–HZ. MUHAMMED’İN ŞAHSİYETİ sh 42——    
–Kulluk görevinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği konusunda Yüce Allah, insanlara yol göstermeleri için peygamberler göndermiştir.
–AYET: “De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir beşerim…’”
— Peygamberlerin yaşadığı toplumu anlaması, toplumun sorunlarına çözüm bulabilmesi, onlara hitap edebilmesi ve onlara örnek olabilmesi için insanlar arasından seçilmiş olmaları gerekir.
AYET: “Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.”
AYET: Sizin için Rasulüllah’ta GÜZEL ÖRNEK vardır.
–Hz. Muhammed (s.a.v.), güzel ahlakı ile insanlar arasında örnek gösterilen bir peygamberdir.
HADİS: “Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan-güven duyulan kimsedir.”
ÜSVE-İ HASENE: Peygamberimizin güzel örnekliği, rol modelliği

—–DÜRÜST VE GÜVENİLİR OLMAK sh 43—-
–Hayatı boyunca asla yalan söylemeyen ve verdiği sözün gereğini yerine getiren Hz.Muhammed’e “MUHAMMEDÜ’L-EMİN” (Güvenilir Muhammed) dendi.
–Çok kişi eşyalarını O’na emanet ederdi. O da emanetleri korur ve sahiplerine teslim ederdi.
HİCRETTE Emanetleri Hz.Ali’ye vermiş teslim et demişti.
HZ. HATİCE evlenmeden önce ticaret yapması için mallarını Hz. Muhammed’e (s.a.v.) emanet etmiştir.
AYET:  “Sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!”
İslam davetini kabul eden insanların sayısı arttı.
EBU SÜFYAN ticaret için gittiği Suriye’de Bizans İmparatoru Herakliyus’un Hz. Peygamberle ilgili sorulara cevap verirken; onun hiç yalan söylemediğini, emanete ihanet etmediğini sözünden dönmediğini ve iffetli olduğunu teyit etmişti.
HADİS:Münafıkın dört belirtisi: Yalan, emanete ihanet, sözünden    dönmek, fitne çıkarmak”  

 —–AFFEDİCİ VE MERHAMETLİ OLMAK sh 44—–
AYET: “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
HADİS:“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”
–Peygamberimizin nsanlara merhametli davranması  ona iman etme sürecini hızlandırmıştır.
AYET: “Onlara Allah’ın lütfuyla yumuşak davrandın. Eğer kaba, KATI KALPLİ olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile”
AYET: “O hâlde sakın yetimi ezme!”
HADİS: “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.”
HADİS: “Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir”
RAHMETEN LİL-ÂLEMÎN: Alemlere Rahmet

 ——ADİL OLMAK VE HAKKI GÖZETMEK sh 45——
ADALET: “Doğruluk, eşitlik, denklik, her şeye hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk”
AYET: “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan,adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir.”
–PEYGAMBERİMİZİN suç işleyen birini affetmesini isteyen kişiye cevabı: “Sizden öncekileri helak eden şey; soylu, mevki ve makam sahibi biri suç işleyince bırakılıyor; zayıf ve kimsesiz bir kimse işleyince cezalandırıyorlardı. Yemin olsun kızım Fatıma da suç işlese cezasını veririm.”
PEYGAMBERİMİZ çocuklarından sadece birisine bağış yapan babaya: Ben haksızlığa şahit olmam dedi.
HÂTEMÜN-NEBİYYÎN-HÂTEMÜL-ENBİYÂ: Nebilerin sonuncusu-mührü


MÜSAMAHA:Hoşgörü, tölerans, bağışlamak, alçak gönüllülük, ayıplamamak, kolaylık göstermek”
AYET:“Af yolunu seç, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme”
HZ. PEYGAMBER, insanların hatalarına anlayışla yaklaşmış ve olgunlukla karşılamıştır. Kendisine yapılan zulümlere bile kin besleyip intikam peşinde koşmamış, affetmeyi tercih etmiştir.
MEKKE FETHİNDE müşriklerinin onca işkencelere rağmen onları affetti “Hepiniz özgürsünüz, aşağılanmayacaksınız.” Dedi.
–Onun af yolunu tutması, İslam’ın hızlı bir şekilde yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.
TAİF’ten taşlayarak kovan halka beddua değil dua etmişti
HZ. HAMZA’yı (r.a.) şehit eden Vahşi’yi affetmiş Müslüman olmasını sağlamıştı.
FARKLI DİN mensuplarıyla anlaşma yoluna gitmiş, onların haklarını korumuş, inançlarından dolayı kısıtlanmayacaklarının, can ve mal güvenliklerinin sağlanacağının garantisini vermişti.
PEYGAMBERİMİZşahsına yapılan kötülükler içir müsamaha göstermiş fakat Allah’ın (c.c.) emirlerinin uygulanmasında taviz vermemiştir. Allah’a (c.c.) hürmetsizlik ve O’nun haramlarına karşı saygısızlık edilmesi durumunda ilahi hükümlerin yerine getirilmesinde tereddüt etmemiştir.

—-SABIRLI, KARARLI VE CESUR OLMAK sh 48—-
SABIR; üzüntü, hastalık, yoksulluk gibi durumlarda dayanıklılık göstermek, bu zorlukların geçmesi için gerekli tedbirleri alarak kararlılık göstermektir.
–İnsan, başına gelen zorlukları aşmak için elinden gelen gayreti göstermeli bir yandan da Yüce Allah’a tevekkül etmelidir.
AYET: “ Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir.”
PEYGAMBERİMİZ daha doğmadan babası, çocuk yaştayken de annesi vefat etmiştir. Hz. Fatıma (r.a.) hariç bütün çocukları, onu büyüten dedesi, amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice kendisi hayattayken vefat etmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), görevini yerine getirirken zorluklarla karşılaşmış ve davasından vazgeçirilmek istenmiştir.
AYET:Sabret; Allah’ın yardımıyla sabırlı ol. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma.”
MÜŞRİKLERİN TEKLİFLERİ: Reislik Servet Kadın verelim!
PEYGAMBERİN CEVABI: “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” demiş sabırlı, kararlı ve cesaretli bir şekilde davasını sürdürmüştür.
HİCRET. Bütün bunlarla birlikte eziyet, iftira, hakaret, eşi ve amcasının ölümü, 3 yıl BOYKOT, TAİF gibi sıkıntılara da maruz kalmış ve yaşadığı şehir olan Mekke’den hicret etmek zorunda bırakılmıştır.
–622 yılındaki hicret yolculuğunda Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile birlikte Sevr Mağarası’ndayken müşrikler mağaranın önüne kadar gelince bütün cesaretiyle Hz. Ebu Bekir’i (r.a.) teskin etmiştir.
AYET: “Korkma Allah bizimle beraberdir.”.
AYET: “Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir”

——MÜTEVAZI OLMAK SH 49—–
TEVAZU: “alçak gönüllü olma, kibirlenmeme, gösterişsiz olma, yumuşak huylu”. KİBRİN karşıtı.
–Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerine gönülden ve içtenlikle boyun eğme, bağlı olma, insanın kendisinin de yaratılmış olduğunu bilerek insanlara karşı büyüklenmemesi.
AYET: “Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu ile yürüyen kimselerdir”
HADİS:  “O kadar mütevazı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin” HADİS: “Rabbimin yanında insanların en değerlisi benim fakat övünmem.”
HADİS: “Mümin taze ekin gibidir. Olgunlaşıncaya kadar rüzgâr onu eğip büker, bazen yere yatırır bazen de doğrultur ama o kırılmaz
HZ.AİŞE: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.” Yeni tanıyan birisi ondan çekinince: “Sâkin ol! Ben kurutulmuş etle beslenen bir kadının oğluyum.” Dedi.

HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ sh 50
TEBLİĞ Peygamberler Allah’tan (c.c.) aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmışlardır. Allah (c.c.) tarafından peygamberlere verilen bu göreve tebliğ denir.
Hz.MUHAMMED (S.A.V.) Son Peygamberdir.
AYET: “O, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin SONUNCUSUDUR.”
AYET:  “Bu Kur’an bana, hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi.”
AYET: “Ey örtüye bürünen (Peygamber)! Kalk ve (insanları) uyar.”
–Hz. Muhammed (s.a.v.); tebliğ sürecinde her türlü tepki, hakaret ve suikast girişimine maruz kalmış, sabır ve kararlılıkla görevini yerine getirmiştir.
AYET: “Sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” — Hz. Muhammed (s.a.v.) belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa hitap etmiştir. O sadece yaşadığı zaman dilimi için değil, kıyamete kadar yaşanması için Kur’an-ı Kerim’i ve sünnetini emanet bırakmış bir peygamberdir.

—–HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) TEBYİN GÖREVİ SH 51—
TEBYİN: “Bir şeyin açığa kavuşması, açıkça söyleme, anlaşılır bir dille açıklama” anlamına gelir.
AYET: “O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.”
AYET: “Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik.”
Allah (c.c.), ibadetleri Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde emretmiştir.
Bu ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları, Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Bu sebeple Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıklamaları, Müslümanların dinlerini yaşayabilmeleri açısından oldukça önemlidir.
AYET:Namaz kılın!” der, ayrıntı vermez.
HADİS: “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle Kılın.” O, namazın nasıl kılınacağını açıklamıştır.

——-HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) TEŞRİ GÖREVİ SH 52——
AYET: “Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.”
–Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’de yer almayan konularda da hüküm koyar. Onun hüküm koyması, Kur’an’ın hükümlerine uygun olup Kur’an’daki bir hükmü açıklama veya teyit etme niteliği taşır.
–Peygamber Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.
AYET: “Peygamber, onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar.”
–Peygamber’in helaller ve haramlar konusunda hüküm koyma yetkisini gösterir.

—–HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) TEMSİL GÖREVİ SH 53—
TEMSİL: “simge, örnek olma, belirgin özellikleri ile yansıtma, birinin veya bir topluluğun adına davranma”
–Hz. Muhammed (s.a.v.), gerek ümmeti gerekse tüm insanlık için dinî ve dünyevi konularda en güzel örnek mümessil olmuştur.
AYET: “İçinizde Allah’ın lütfuna ve ahret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.”
HADİS: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
HZ.AİŞE: Hz. Peygamber’in ahlakının nasıl olduğunu sorulduğunda
Hz. Aişe (r.a.): “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dır.”

—–HZ. MUHAMMED’E BAĞLILIK VE İTAAT SH 54—–
İTAAT:boyun eğme, uyma, söz dinleme” demektir.
Yüce Allah’a inanan kimsenin en önemli görevlerinden biri de O’nun emir ve yasaklarına itaat etmektir.
AYET: “Biz her bir peygamberi Allah’ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik”
AYET: “Kim Resûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”
AYET: “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…’”
–Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bağlılık ise onun sünnetine uymakla mümkündür.

——HADİS VE SÜNNET SH 55—
SÜNNET: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerini içeren örnek davranışlarına sünnet denir. Üç kısıma ayrılır
1- Kavlî sünnet. Sözleriyle açıklaması
2- Fiilî sünnet. Davranışlarının anlatılması
3- Takrirî sünnet. Sahabelerin yaptığı olumlu davranışları sessiz kalarak konuşarak onaylaması

————-KÜTÜB-İ SİTTE ALTI HADİS KİTABI————-
Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebu Dâvûd, Nesâi ve İbn Mâce’dir.Peygamberimizin sözlerini hadisleri içeren kitaplardır.

 ——-İSLAM’IN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN ÖNEMİ SH 56—–
AYET: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin
HADİS: “Size sıkı tutunduğunuz sürece sapıtmayacağınız iki emanet bıraktım: Allah’ın kitabı ve Resulünün sünneti.”
HADİS: “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir”
–Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerin hükmünü koymuş ve yapılışını da Hz. Peygamber vasıtasıyla bildirmiştir. İslam dininin Hz. Muhammed’in öğrettiği şekliyle anlaşılıp yaşanabilmesi için onun sünnetine ihtiyaç vardır.

—KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBER VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ SH 57–  
Sözlü ve yazılı edebiyatımızda, sanat ve mimarimizde peygamber sevgisini anlatan pek çok ifadeye rastlanır.
— Peygamber’i hatırlatan her şeye hürmet göstermekte ve bunları özenle muhafaza etmeye
— Çiçeklerin en güzeli olarak kabul edilen gül, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sembolü kabul edilmekte ve gül kokusu ona atfedilmektedir. Mevlitte gül suyu dökülür.
— Aile, çocuklarına Hz. Muhammed’in (s.a.v.) isimlerinden verir.
–Askere giden gençlere ismini çağrıştıran “Mehmetçik” ünvanını vermekte ve ona olan sevgisini göstermektedir.
–Hüsnü Hat ve tezhib sanatlarıyla isimleri yazılır
–Kutsal emanetler korunur saygıyla ziyaret edilir.
— Osmanlı sultanları; Hz. Peygamber’in doğduğu, yaşadığı ve mübarek kabr-i şeriflerinin bulunduğu Hicaz bölgesine
asırlarca hizmet etmiştir.
–Mutasavvıf şairler naatlar yazmış onu övmüşlerdir. Süleyman Çelebinin Mevlidi okunmaktadır.
–Adı anılınca salavat getirilir Kabri ziyaret edilir.
EHL-İ BEYT sevgisi yaşatılır. Peygamberimizin yakın aile çevresine denir. Hz.Ali.Hz.Fatıma Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin

YENİ ÇALIŞMA: YENİ ÜNİTE SLAYT ÇALIŞMALARI 17.05.2018
10.SINIF ALLAH’IN VARLIĞI (Önceki ve yeni müfredat) Ağustos 2018
11.SINIF KADER VE İRADE (Önceki müfredat) Ağustos 2018
12.SINIF DİRİLİŞ KANITLARI (Önceki müfredat) Ağustos 2018


ÖĞRENCİLERLE AYET ANALİZLERİ 11.05.2018

Genç dimağları Allah ayetleriyle buluşturmalı. Bazen ilahiyatçılar bazen muallimler sadece onlara sormalı, bir kenara çekilip, hayata kendi pencerelerinden bakan öğrencileri o ilahi kelamla buluşturmaya çalışmalı. Bazen onları ve yorumlarını dinlemeli. Gerektiği yerde rehberlik yapmalı.

9 Nisan itibariyle sınıflarda, ders kitaplarındaki konularda geçen ayetler üzerinde, başlanan bu uygulamanın öğrenciler tarafından benimsendiği farklı bir coşku ile katılımın sağlandığı gözlenmiştir.Önemlisi 18 sınıfta 30 civarı öğrencilerin, ayete yoğunlaşan farklı cevval beyinlerin, ayetlerin anlaşılmasında ve güncel yorumlanmasında imrendirecek bir heyecanla düşünmeye başladıkları, görüşlerini yarışırcasına dile getirdikleri ve yeni orijinal pencereler açtıkları hayranlıkla izlenmiştir.

Demek ki “SUSUN!” yerine “SİZ DE KONUŞUN!” denmesini beklemişler!!!Sınıfça Kur’an’ın keşfi adına yapılan bu zihni seyahat ve kendi düşünceleriyle Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması çabası, öğrencilerde ciddiyet ve samimiyetle Kur’an’ın fıtrî, yalın ve âsûde iklimine yönelişin kıvılcımı olabilir ve olmuştur.

Sözlü olarak “Bu ayet bize hangi mesajları veriyor?” şeklinde bir soru ile genç dimağları tetiklemeniz yeterli. Bir de performans notu olarak 2×100 sözlü notu “Askıda kahve” gibi sizin olacak demeniz!.. 🙂 Uygun sonuç verecekse tebrikleriniz numaralarını not etmeniz. Bir de katılamayanları yüreklendirmeniz…

10’uncu sınıflar bu konuda hayran bırakacak sorular, yeni yorum ve düşünceler üretmekte başı çekmekteler.Dahası sizin göremediğiniz düşünemediğiniz yeni farklı cümlelerle o ayeti nasıl güncel felsefî ve ahlakî bakışla anlaşılır hale getirdiklerini, kavramlar türettiklerini müşahede edeceksiniz. O kadar ki ders çıkışı aklınızda kalanları cümleler halinde özetle not etmenin tatlı telaşına düştüğünüzü de fark edeceksiniz.

Kitap getirenler önlerindeki kitaptan, ayetteki kavramları incelemeye yoğunlaşıyor ifade etme yarışına giriyorlar. İsterseniz seçtiğiniz ayetleri tahtaya yazabilir oradan etüd edebilirsiniz. Akıllı tahtalarınız aktif ise slayt şeklinde hazırlayacağınız bu ÖĞRENCİ AYET ANALİZLERİ çok şey kazandıracaktır diye düşünmekteyiz. Yeni yorum getirenleri tebrik etmeyi hatta orijinal düşüncelerini o anda not defterinize kaydetmeyi ihmal etmemelisiniz.

Bir deneyin zümrelerinizde tartışın seminerlerinizi evinize taşıyın hazırlanın, yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ders kitaplarınızı ünite ünite tarayın, ayetleri belirleyin! Tefsirlere bakın. Öğrenci görüşlerinden sonra farklı açıklamaları özetle onlara iletin.Bir aylık bu çalışma sonucu sınav sorularına aşağıdaki şekliyle yansıtılmış ve ilk denemede 80-85 not ortalaması bir başarıyı getirmiştir.

Öğrencilerin sınıftaki bu Ayet analiz performansları olmasaydı, gözlerinde dillerinde yüzlerinden okunan o coşkularıyla, öğretmenlerine bu duyguyu geçirmeselerdi bu yazıların yazılması ihtimali söz konusu olamazdı. Lillahil-hamd.

Önemli bir teklif: Ders bitiminde öğrencilerinize Sure ismi ve ayet numarası vererek, gelecek hafta şu ik-üç ayetin analizini yapacağız uyarınız da, öğrencideki farklılığı fark etmenize vesile olacaktır. Siz aslında konudaki vermek istediğiniz mesajı Kur’an gibi zihinlerde kalplerde ve hayatta ebedileştirmiş olacaksınız.

11’inci sınıf seçmeli Temel Dini Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavdan:
Derste önce 11/1 numaralı tablonun gösterilerek öğrencinin görüş ve yorumlarının alınması, tahtanın diğer bölümüne kavramlar şekilde not edilmesi sonrasında da 11/2 numaralı tablo üzerinden devam edilmesi tavsiye edilebilir. Öğretmenlerin konu ile ilgili farklı ayet tefsirlerinden yorumlardan yararlanması faydalı olabilir.
Bir iki denemeden sonra öğrenci, sizin araştırmalarınızla eklediğiniz bilgi ve yorumlara isabet kaydedebilmek ve numarasını performans defterinize kaydettirebilmek için daha bir şevk ve gayret gösterecektir.


“Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir.” (Hucurat/11)

Yukarıdaki ayette hangi olumsuz kötü davranışlara vurgu yapılmaktadır? Birer cümleyle belirtiniz.(Öğrenci)

1- Gıybet, dalga geçmek alay küçümsemek küçük görmek lakap takma ad takmak kötü sıfatlar yanlıştır. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın.2-Karşındaki kimseye karşı ön yargılı olma. Kimseyi ayıplama.
Bunlara tövbe edilmez yapılırsa daha günahtır.(Öğretmen)

Ayet inanan insanları, müslümanlara yakışmayan davranışlar konusunda uyarıyor sanki tertemiz giyinmişsin çamura bulaşma demek istiyor.
Ayet çoğula hitap ifadesiyle, bu gibi olumsuz davranışların bireysel olmaktan çıkıp, kapsamının genişleyebileceğine büyük zarara yol açabileceğine dikkat çekmiş oluyor.
Ayet iç farkındalığa dikkat çekerek eleştiri bakışını muhataptan insanın nefsine çeviriyor. Bu sıfatları kondurduğun iman kardeşlerinin bunlara layık olduğundan emin misin özeliştirisine, öte yandan da kendine bak sen çok mu temizsin muhasebesine yönlendiriyor.
Ayet kendini ayıplama derken, vücudunun bir parçası olan din kardeşini ayıplamış oluyorsun demek istiyor. Yazır’ın değindiği gibi bireyin birini ayıplaması ve zarar vermesi, toplum homojenliği içinde topluma zarar anlamına geliyor.

2 “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurat/2

Yukarıdaki ayette hangi olumsuz kötü davranışlara vurgu yapılmaktadır? Birer cümleyle belirtiniz.(Öğrenci)

1-İnsanların özeline girmeyin, kusur ve mahremiyetini araştırmayın.2-Yanlışın büyüklüğü ve etkisi fark edilmeli. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın.(Öğretmen) (Aşağıdaki açıklama sınıfta öğrencilerle yapılan etüd ve analizde ilk kez ortaya çıkan bir değerlendirme şeklidir)

a-Düşünce planında olumsuz tutum: “Zan” kavramı öğrenciye açıklandı.
Birisi hakkında olumlu ya da olumsuz düşünme, tahminde bulunma, fikir yürütme hakkında bir kanaat oluşturma, “Galiba!” kelimesinde anlamını bulan şüphe ile bir hüküm ve ön yargı sahibi olma.
Kur’an, “Hakkında kesin bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Göz kulak kalp sorumlu olur” der. İsra/36

Sû-i zan hüsn-ü zan. zannın iyisi ve kötüsü var.
Düşünce planı günah alanı değil. Yaradana göre düşünce suç ve günah değil. Ne var ki eylem planına yakın olduğu oranda negatif davranış riski artıyor, kirlenme organlara sirayet edebilir demektir. Bu yüzden bir antibiyotik veya antikor gibi hüsn-ü zanna dönüş yaparak o Sû-i zan virüs isyanı bastırılmalı.

b-Eylem planında olumsuz tutum: Düşünce tavasında pişen bilgiler, varidat iki şekilde vücud buluyor, iki kanala dökülüyor ayete göre. Birisi gözde kusur araştırma şeklinde. Diğeri dilde ölü etine denk gıybet şeklinde tezahür ediyor.
Önce kötü zanneder hatta kötü diye kabullenir sonra doğru mu acaba diye kötülüğe kanıt araştırmaya başlar. Doğruluğunun kanıtlanmasını beklemeden duramaz zannını çevresine ilan eder yaymaya başlar. Bu teşebbüs iftiraya da kapı açar.

c-İlan planında olumsuz tutum: Basit bir hayali zan ve tahminle başlayan bu süreçte, doğruluğunun kanıtlanmasını beklemeden, zannını çevresiyle paylaşır, ilan eder, yaymaya başlar. Bu teşebbüs iftiraya da kapı açabilir. Aileyi hatta toplumu rahatsız edebilir.3 “De ki: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer/53)
“Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara/222)

İki ayet insana bakan yönüyle neyi anlatıyor. Allah’a bakan yönüyle neyi anlatıyor. Birer cümleyle belirtiniz.
1-İnsan tövbe ile kötülükden temizlenmeli.
2-Allah tövbe ile her günahı siler.4 “…Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve Resul’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.” Nisa/59

Ayet güzel ahlak ve hayırlı ve yararlı iş yapmanın yolunu ve iki kaynağı gösteriyor. “Güzel ahlaklı olmayı nereden kimden öğrenelim?” sorusunun da cevabı olacak bu iki ana kaynak nedir?
1-Güzel ahlak kaynağı Kur’an’dır
2-Güzel ahlak kaynağı Peygamberimizdir.

LİSE CEPDERS  9, 10, 11, 12 … 2014-2015’e HAZIRLIK

Öğrenci! Ya kitap taşıyacak hazırlanacak oradan takip edeceksin!Ya evinde konulara bakacak notlar tutacak sınıfta paylaşacaksın!Ya da kitabı cebine yükleyip derste oradan takip edeceksin 🙂

01.06.2014 Önümüzdeki sene HER DERSTE ilk kez cep-android (TABLET ve AKILLI TAHTA) dersini bu site üzerinden deneyeceğiz. Her gün belki de saat saat konulara eklemeler düzeltmeler düzenlemeler yapılabilecek. Ders esnasında ortaya çıkacak soruları özellikli yorumları anında kaydetme şansımız olabilecek. Hazırlanan buradaki cümleler değerlendirmeler ileride ders saatlerinde düzeltme ve eklemelerle zenginleşecek. Zaten keratalar ders boyu cep telefonuyla oynuyorlar. Oynatalım bakalım gençlerimizi bir de böylesine…. Bir kaç da sınav sorusu diye test örneği koyarsak…. Tıklama rekoru bile kırar bunlar… Bizim gençlerimiz onlar….

Bu çalışma doğrudan internet bağlantısı ile sınıfta online olarak takip edilebilecek.Ya da internetsiz doğrudan cebe yüklenecek programla aynı sayfalar takip edilebilecek.Bu çalışmalar word sayfası halinde (mesela şarj kablosuyla usb bağlantısı şeklinde ya da bluetooth ile) ilgili ve gönüllü öğrencilerin telefonuna aktarılabilir, diğerlerinin onlardan alması tavsiye edilebilir.Okunması için de google play’dan “OliveOffice Premium” ya da benzeri program yüklenir. İnternete bağlı olmasa bile herkes öğretmenle birlikte elindeki telefondan dersi takip edebilir. Yükleyenlere derste takip edenlere konularla ilgili bilgi ve yorum ekleyenlere performans ya da kanaat notu takdir edilebilir.

NOT: AŞAĞIDAKİ DÜZENLEME, DERS KİTABININ TAMAMI ÖZETLENEREK SÜZÜLEREK DÜZENLENEREK YENİ CÜMLELER VE YORUMLAR EKLENEREK SÜRMEKTEDİR.

MOR RENKLİ KAVRAMLAR öğrenciyi bilgilenmeye düşünmeye ve yorumlamaya teşvik amaçlı ve sınav sorusu olabilecek ve tahtaya yazılabilecek kavramlar… (Sınavlarda 10 soru test 10 soru kısa cevaplı klasik tarz planlamaktayız)

*** DEĞERLENDİRME*** YEŞİL RENKLİ BAŞLIKLAR Yıllarca öğrencilerden en çok gelen ya da güncel olarak ortaya çıkan ve inanca şüphe düşürücü konu ve sorular üzerine özel çalışma bahisler açılabilir

MAVİ RENKLİ LİNKLER  konuların detaylarını ve şüphe ve tereddüt giderici açıklamasını öğrenmek isteyenler için gerekli bilgilerin bulunduğu yazılar referans verilebilir

***DİNİ KONULARDA DÖRT SİTE ADRESİ***http://hikmet.net/ http://www.sorularlaislamiyet.com/ https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f#.U7dOFJR_s6whttp://www.ahmetsahin.org/default.asp

Her okulda ve sınıflarda farklı öğrenci profili sebebiyle derslerin sunumu da doğal olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple standart bir genel özet sunum ve detaylı değerlendirmeli alternatif sunumlar uygulanabilir

NOT: BU özet sunumlar ALTERNATİF “B PLANI” demektir. Teknolojinin iş görmediği ya da okulun-sınıfın müsait olmadığı durumlarda, tv sunucuları gibi 🙂 elinizde güzel bir karton üzerine (A4 yarısı ebadında) yapıştırılmış ÜNİTE SUNUMU zaten hazır bulunacaktır. “CEPDERS” sayfaları da ilgi derecesine göre referans olarak işlev görebilecektir. 

NOT: Sınıfta cep telefonlarının dersi takipte kullanılmasını sağlamak için bir performans ve kanaat notunun bu yolla verileceği uyarısı yapılabilir ve ders esnasında takip yapılarak gerçekten ilgilenenlerin numaraları not defterine kaydedilebilir. Konularla ilgili ayet Hadis önemli bilgi ve yorum kaydı yaptıranlar özenle not edilebilir. Ders takibi dışında telefon kullanımına izin verilmediği uyarısı yapılabilir.

BİR ÖNERİ: İlk derste öğrenciye bunun bir deneme uygulaması olduğu ciddiyetle vurgulanır. İlgi olmaması ya da kötüye kullanılması durumunda devam etmeyeceği belirtilebilir.

FOTOŞOP ÇALIŞMASI DİRİLİŞ Ağustos 2018 

FOTOŞOP ÇALIŞMASI KADER Ağustos 2018 
FOTOŞOP ÇALIŞMASI ALLAH’IN VARLIĞI Ağustos 2018 

PYLAYLİST LİSE DİN KÜLTÜRÜ ÜNİTELERİ TAMAMI
(Fon müzikli ve Sesli anlatımla)
 
(9.Sınıf enstürümantal)